Customer Service

FAQ

Refund Inquiry
Xem chi tiết chính sách Hoàn trả
환불규정

[Tiếng Việt]

1. Sản phẩm đóng gói
1) Hoàn tiền 100% cho ít hơn 5 bài học trong vòng 7 ngày kể từ ngày bắt đầu.
2) Nếu số lượng bài giảng được thực hiện vượt quá 7 ngày kể từ ngày bắt đầu hoặc nếu số lượng bài giảng được thực hiện là 5 hoặc nhiều hơn, số lượng bài giảng sẽ bị khấu trừ.
* Tính toán số tiền dựa trên ngày tham dự từ ngày thanh toán đến đơn xin hoàn trả
3) Hủy bỏ một phần cho mỗi sản phẩm là không thể và toàn bộ việc hủy bỏ sẽ được xử lý.
4) Nếu món quà được vận chuyển, nó có thể được hoàn lại sau khi nhận được, và nếu nó được sử dụng hoặc phá hủy, nó phải được trả lại dựa trên giá bán.
5) Sản phẩm đóng gói Chỉ có cuốn sách của tôi là không hoàn lại.

 

2. Quy định riêng
1) Gia hạn / đăng ký lại sản phẩm
-Refund là có thể sau khi trừ từ ngày bắt đầu của khóa học.

 

3. Sách
1) Trong vòng 7 ngày kể từ ngày giải quyết, có thể hoàn tiền 100% cho các sản phẩm trước khi giao hàng từ nhà máy.
2) Nếu sản phẩm được giao được vận chuyển, nó sẽ được hoàn lại trong vòng 14 ngày kể từ ngày thanh toán, được hoàn lại sau khi mặc và kiểm tra, nếu sử dụng hoặc bị hư hỏng, số tiền theo giá bán phải được thanh toán và trả lại. (Phí vận chuyển vòng 5.000 won)
3) Sau 14 ngày kể từ ngày thanh toán, việc hoàn tiền bằng cách thay đổi trái tim đơn giản sẽ không thể thực hiện được.

 

※ Ghi chú
-Khi thanh toán bằng PayPal, tôi không thể xin hoàn trả.

 

[한국어]

1. 패키지 상품
1) 결제일로부터 7일 이내 5강 미만 수강시 100% 환불 가능 합니다.
2) 결제일로부터 7일이 초과하거나 수강한 강의가 5강 이상인 경우 강의 금액이 일할 차감 됩니다.
* 결제일로부터 환불 신청일까지 수강한 날짜를 기준으로 금액 산정
3) 각 상품별 부분 취소가 불가하며, 전체 취소 처리 됩니다.
4) 사은품이 출고된 경우 입고 확인 후에 환불 가능하며, 사용하거나 훼손된 경우 판매 가격에 따른 금액을 지급하고 반환해야 합니다.
5) 패키지 상품 내 도서만 별도 환불은 불가 합니다.

 

2. 별도 규정
1) 연장, 재수강 상품
- 수강시작일로부터 차감 후 환불 가능 합니다.

 

3. 도서
1) 결제일로부터 7일 이내, 출고 전 상품은 100% 환불 가능 합니다.
2) 배송 상품이 출고된 경우 결제일로부터 14일 이내 환불 가능하며, 입고 확인 후 환불이 진행되며, 사용하거나 훼손된 경우 판매 가격에 따른 금액을 지급하고 반환해야 합니다. (왕복배송비 5,000원 회원 부담)
3) 결제일로부터 14일 경과 시 단순 변심으로 인한 환불은 불가합니다.

※주의 사항
 - PayPal 결제시 "환불 신청"을 할 수 없습니다.

Enrollment

닫기

Selected Products

Course/Textbook Name Division Qty Sales Price Shipping Cost Cancel
Order Amount
Shipping Cost+
Final Payment Amount=
0원 0원 0원

- Free shipping to basic area for a payment amount of 25,000원 or more, to island and mountain areas for a payment amount of 50,000원 or more

장바구니 담기

닫기
선택하신 상품을 장바구니에 담았습니다.

장바구니 담기

닫기
선택하신 상품을 장바구니에 담았습니다.

선택하신 상품을 장바구니에 담았습니다.

Coupon Registration

닫기
Coupon Name(쿠폰번호)Discount Amount (Rate)Valid PeriodUsed or Not

결제대기 내역

닫기

Renewal/Retake Request

닫기

Selected Products

CourseTeacher DivisionAmountRequest

Pause of a lecture

닫기

Selected Products

Course Course Period Suspension Period No. of Times Suspended
/ Possible No. of Times Suspended
(period to pause)
Request

- A person enrolled with SiwonSchool who inevitably can`t continue the course may choose a temporary suspension.

- A user may suspend his or her current course 10 days each time, up to 3 times, and for as long as 30 days.

- Event courses or free lectures may not be suspended.

- For package courses, suspending one lecture in the package will suspend all the bundled lectures.

- When the suspension period is over, suspension is automatically deactivated to resume the enrollment.

- Please be aware that for a suspension within 7 days of a new payment, the refund will not be 100%.

PC/Mobile Registration Information 닫기

Connection deviceIPClassifyRegistration DateUnregister device
  • - With the mobile application, you can register a new device or cancel it by selecting Menu - Settings - Device registration / cancellation.
  • - The device information that is registered to view lectures on the application and on websites opened using mobile devices is not the same.
  • - You can register up to 5 computers and 2 mobile devices. The limit for canceling registered devices (including computers / mobile devices) is 1 time per day.
  • - New computers or mobile devices will be automatically registered when viewing a lecture for the first time.
  • - To avoid the trafficking / sharing of illegal Siwonschool accounts, accounts suspected of following lectures at various locations will automatically be blocked. I hope you understand.
Name
휴대폰 번호
Name
Email
  • - The information entered when registering a member must be used to cancel the device registration
  • - To avoid the trafficking / sharing of illegal Siwonschool accounts, accounts suspected of following lectures at various locations will automatically be blocked. I hope you understand.

Issue certificate

닫기
  1. Option 1

  2. Option 2

  3. Option 3

top